Prosessimuotoilu

PROSESSIMUOTOILU TUOTTAA HYÖTYJÄ KOLMESSA KESKEISESSÄ ULOTTUVUUDESSA

Asiakaskokemus paranee
Prosessuaalisen muutoksen myötä resurssit käytetään fiksummin
Taloudelliset tunnusluvut ja tuottavuus paranevat

Tavoitteena on saavuttaa systeeminen muutos, jonka myötä ennakoimaton ja ennakoitu työ sovitetaan yhteen. Näin mahdollistetaan jousto, jolloin normaalitilassa ei synny kiirettä. Kun kysyntä nousee, organisaatio on valmis joustamaan ja vastaamaan asiakaskysyntään.

Prosessimuotoilulla pyritään lisäämään tuottavuutta ja parantamaan taloudellista suorituskykyä.

”Tuottavuus ei tarkoita sitä, että yksilöiden pitäisi tehdä enemmän tai nopeammin, vaan että yhdessä tekemällä voidaan saada aikaan vaikuttavuutta lyhyemmässä ajassa.”

Prosessimuotoilulla päästään irti osaoptimoinnista. Oman ja toisen työn arvostaminen sekä luottamuksen rakentaminen yksilöiden välille on ensisijaisen tärkeää prosessin onnistumiselle.

Mittaaminen keskittyy vaikuttavuuteen ja asiakasarvoon.

Ota yhteyttä / mika.uusi-pietila@minutor.fi