Näin prosessi muotoillaan

YHTEINEN TAVOITE

Selvitämme lähtötilanteen, jotta voimme yhdessä muuttaa oikeita asioita.
Läpinäkyvä lähtötilanne on oleellista prosessimuotoilun onnistumiselle.

ANALYYSI JA JOHTOPÄÄTÖKSET

Pyrimme saamaan arjen tekijöille lisää aikaa siihen mikä on tärkeintä ja missä he ovat parhaimmillaan. Tehostamme toimintaa kuormittamatta ihmisiä. Etsimme pullonkaulat ja esteet sisäisistä toiminnoista ja kulttuurista.

VALMENNUS MUUTOKSEEN

Autamme viemään muutoksen läpi.

NOPEA REAGOINTI MUUTOKSIIN

Prosessin tulee reagoida toimintaympäristön muutoksiin. Olemme kumppani ja huolehdimme, että prosessia muutetaan kysynnän, asiakasprofiilin tai resurssien muuttuessa.