Etusivu
Tausta
Kuntapalvelut
Prosessimuutostarinoita
Blogit
In English
 

Minutorin kuntapalvelut

Minutor Oy:n kuntapalvelut tarjoaa:

 1. Prosessiajattelun avaava koulutus
 2. Prosessimallinnukset ja -muutokset
 3. Prosessianalyysit, -mittaukset ja -simulaatiot 3VPM® -menetelmällä
 4. Prosessiautomaatiot ja IT-teknologian hyödyntäminen

Lähtökohtana on:

 • Toimia epäpoliittisena ja arvovapaana julkisen sektorin palveluprosessien tarkastelijana ja kehittäjänä.
 • Kehitystyö pohjautuu viimeaikaisiin yliopistotutkimuksiin ja isoissa asiantuntijaorganisaatiossa käytettyihin tuotannon tehostamisen innovaatioihin.
 • Työtä tekevät monet omaan erikoisalaansa perehtyneet osaajat tiimityönä.
 • Kehitystyön lähtökohtana on merkittävä palvelutehokkuuden nosto.
 • Kehitystyössä ei juututa nykyisiin toimintarakenteisiin, vaan kehitetään uutta ennakkoluulottomasti.
 • Arvostamme demokratiaa ja poliittista päätöksentekoprosessia sekä tieteellistä tutkimustyötä. Haasteemme on yhdistää nämä kaksi peruselementtiä entistä tuottavammaksi ja tehokkaammaksi toiminnaksi.
 • Tehokkuuden määrittelyissä on huomioitava inhimillinen arvopohja hyvinvointiyhteiskunnan perinne.
 • Tehokkuuden luomisessa emme pitäydy olemassa olevissa rakenteissa, vaan pyrimme optimoimaan tuottavuutta yli perinteisen organisaatioajattelun.

Muista toimijoista eroavat teesit, joita ME olemme tuomassa kaiken muun lisäksi ovat:

 • Syvä tutkimuksellinen ote ja taustoitus.
 • Laaja osaaminen teollisuuden prosesseista, joiden opit tuomme kuntasektorille.
 • Aito informaatioteknologian hyödyntäminen, joka lähtee toiminnasta, eikä ohjelmistoista. Teknologiaa käytetään hyväksi oikeissa kohdissa ilman, että sitä yritetään soveltaa joka paikassa.
 • Ja isona erona muihin kuntakehittäjätoimijoihin, me lähdemme kunnasta itsestään ja sen toimintaympäristöstä sekä osaamisesta. Toimintatapoja ei voida siirtää yksi-yhteen kunnasta toiseen, eikä niiden toimintoja vertailla näin ollen yksisilmäisesti. Tästä syystä 3VPM on hyvä tapa analysoida organisaation toimintatapoja. Uusi matemaattinen menetelmämme on siis iso ero muihin alan toimijoihin verrattuna.

Lisää ajatuksiamme alla olevista linkeistä:

Esitelmä Kuntaseminaarissa 25.5.2010 (pdf-tiedosto)

Esitelmä Kehittäjäkunta-seminaarissa 25.5.2010 (pdf-tiedosto)

Yhteystiedot

Toimitusjohtaja
Mika Uusi-Pietilä
GSM +358 400 505 386

Sähköpostit
etunimi.sukunimi@minutor.fi